კომპანია „აგრო მოტორსი“  მუდმივად ზრუნავს თავის მომხმარებელზე,ყოველთვის იცის რა სურს ფერმერებს  და 

ეხმარება მათ სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შეძენაში.

კომპანიააგრო მოტორსითანამშრომლობს საქართველოში წამყვან ბანკებთან  ფინანსურ ინსტიტუტებთან

Procredit Bank, TBC bank, Bank of Georgia, Liberty Bank და სხვა.

 

 

აგრო მოტორსმა“ და „ლიბერთი ბანკმაშექმნა საერთოპროდუქტი იაფი აგროსესხის მიმართულებითრომელიც მორგებულია

ფერმერებზეამ პროდუქტით „აგრო მოტორსი“ უმარტივებს მომხმარებელს ტექნიკის შეძენის პროცესს და

აძლევს საშუალებას სწრაფადბანკში მისვლის გარეშეაგრო მოტორსის“ ოფისიდან სესხის განაცხადის შევსებას.

კომპანია „აგრო მოტორსიაქტიურად მუშაობს საგრანტოპროგრამებზეკომპანიის გუნდი ჩართულია და ყოველთვის მზად 

არიან დაეხმარონ მომხმარებელს.